64bit və 32 bit sistemlərin və prosessorların fərqləri

Bit-lər prosessorun registerinin genişliyini göstərir.64 bit prosessor 32 bit-lik prosessordan 2 dəfə çox informasiya saxlayır.

64bit və 32bit prosessor-lar  arasındakı əsas fərqlər aşağıdakılardır:

1)64bit prosessorlar 4GB-dan  17mlrd GB rama kimi dəstəkləyir.

2)RAM-dan istifadənin effektliyi artır.

3)Kompüter prosesslərə daha çox virtual yaddaş ayıra bilir.32 bit-lik sistemlə əgər 2GB ayıra bilirdisə 64bit-lik sistemlə 8TB-yə kimi yer ayırır.

4)DEP hardware müdafisindən istifadə olunur.

32 bitlik prosessor 2 üstə 32 ünvanı əhatə edir.Buna görə də 32 bit-lik sistemlər 4GB əməli yaddaşa kimi dəstəkləyir.İlk dəfə 1985-ci ildə super kompüter üçün istifadə olunmuşdur.64 bit-lik prosessorlar ps2 və nintendo-da istfadə olunub.

Sosial şəbəkələrdə paylaşın

Comments are closed.