Komputerin modelini necə öyrənmək olar?

Windows əməliyyat sistemi imkan verir ki,kompüterə qoşulan avadanlığın modelinə,konfiqurasiyasına cmd.exe command-line-dan baxa bilək.
Kompüterə quraşdırılmış ramın miqdarına baxmaq üçün:
wmic COMPUTERSYSTEM get TotalPhysicalMemory,caption
Ana platanın modelini öyrənmək üçün:
wmic baseboard get manufacturer, product
Hard diskin modeli və həcminə haqqında informasiya:
wmic diskdrive get name,size,model
Məntiqi disklər barəsində informasiyaya:
wmic volume WHERE DriveType=3 list brief
Processor haqqında informasiya:
wmic cpu get name, maxclockspeed
RAM haqqında ətraflı informasiya:
wmic MEMORYCHIP get banklabel, capacity, caption, devicelocator, partnumber
Sosial şəbəkələrdə paylaşın

Comments are closed.