macaddress
MAC Address nədir?
MAC Address nədir? MAC-ünvan (ing Media Access Control) — hər bir aktiv avadanlığa və ya onların Ethernet kompüter şəbəkələrində bəzi interfeyslərinə mənimsənən unikal identifikatordur. Ethernet standartının planlaşdırılması vaxtı nəzərdə tutulmuşdu
Ətraflı
post
POST (aparat təminatı)
POST (ing. Power-On Self-Test) — kompüterin yandırılandan sonra özünü test etməsidir. Ana platanın BIOS-una daxil olan proqramlarla yerinə yetirilir. Kompüterdəki POST prosesinin funksiyaları həm də proqram məntiqi kontrollerdən mobil telefonlara
Ətraflı
ipaddress
İP Address nədir?
IP-ünvan (Internet Protocol Address – hərfi abreviatura ilə isə bizim dildə “İnternet-protokolun ünvanı” kimi tərcümə olunur).İp address,bu protokol üzrə yaranmış kompüter şəbəkəsində hər hansı düyünün unikal şəbəkə ünvanıdır.İPv4-cü versiya özündən
Ətraflı
Şəbəkə problemləri və həlli əmrləri
Şəbəkənin yoxlanılması və problemlərinin həll olunması üçün cmd əmrlər: 1)ping -hər hansı bir şəbəkə düyününün mövcudluğunu yoxlayır.Ping komandasından sonra ip addresi və ya adını yaza bilərik.Məsələn: 1)ipconfig -şəbəkə haqqında informasiyanı
Ətraflı
Bitlocker
BitLocker Drive Encryption – Microsoft Windows Vista Ultimate / Enterprise, Windows 7 Ultimate / Enterprise, Windows Server, 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1 və Windows 10 əməliyyat sisteminin xüsusi hissəsi
Ətraflı
Sosial şəbəkələrdə paylaşın

Comments are closed.