Şəbəkə problemləri və həlli əmrləri

Şəbəkənin yoxlanılması və problemlərinin həll olunması üçün cmd əmrlər:

1)ping -hər hansı bir şəbəkə düyününün mövcudluğunu yoxlayır.Ping komandasından sonra ip addresi və ya adını yaza bilərik.Məsələn:

1)ipconfig -şəbəkə haqqında informasiyanı göstərir.ipconfig/all-bütün lazımı informasiyanı göstərir.

2)tracert -paketlərin bütün yolunu göstərir.1)ipconfig/flushdns –Dns keşin təmizlənməsi

2)netstat –an –bütün qoşulmaları göstərir.

3)nslookup “ip address” –istifadəçiyə dns barəsində məlumat almağa kömək edən komandadır.

4)ipconfig /registerdns. –dinamik olaraq dns serveri yeniləyir.

5)netsh interface ip show config –hər bir interfeys üzrə DNS və WINS serverləri göstərir.

6)ipconfig /release –interfeyslərin ip addreslərinin təmizlənməsi.Əgər konkret interfeysi istəyiriksə həmin interfeysin adını yazırıq.

7)ipconfig /renew –dinamik olaraq ip addresin yeniləyir.

8)print route –marşrutlanma cədvəlinə baxmaq üçün istifadə olunur.

Sosial şəbəkələrdə paylaşın

Comments are closed.